วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; สมเด็จพระสังฆราชไทใหญ่ เดินทางมารักษาอาการอาพาธอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์ข่าวจิ๊บจิ๊บ ; สมเด็จพระสังฆราชไทใหญ่ วัย 83 ปี เดินทางมารักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังอาพาธโรคเบาหวาน แต่ยังแข็งแรง หลังพบแพทย์แล้วได้ตระเวนกราบสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเหนือหลายจังหวัด โดยจะพำนักที่เชียงใหม่รอผลตรวจจากศูนย์ศรีพัฒน์ต่อไปอีกประมาณ 2 เดือน

เมื่อเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่วัดป่าเป้า ถนนมณีนพรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีคณะศรัทธาชาวไทใหญ่ และชาวเชียงใหม่ ได้เข้าถวายภัตตาหารและนมัสการสมเด็จอัคคะมหาสัทธัมมะโชติกะ ธะชะ ภัตตันตะ ชารินทะ สมเด็จพระสังฆราชของสงฆ์ไทใหญ่ จากวัดม่วยเกศาต่อ เวียงต๋น นครเชียงตุงของพม่า ซึ่งมาพำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาการอาพาธด้วยอาการเบาหวานและโรคเลือด อยู่ในความดูแลของ น.พ.สุกิจ วิภูสัตยา แห่งศูนย์แพทย์ศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554 แต่อาการทั่วไปยังปกติ สามารถต้อนรับและพูดคุยกับผู้มากราบมนัสการด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพทั่วไปยังแข็งแรงและสามารถเดินได้

คณะศิษย์ที่พาสมเด็จพระสังฆราชเชียงตุงมารักษาอาการอาพาธกล่าวว่า สมเด็จอัคคะมหาสัทธัมมะ โชติกะ ธะชะ ภัตตันตะ ชารินทะ เดินทางมาเชียงใหม่พร้อมกับท่านโอวาทะ รองพระสังฆราช วัดเดียวกัน ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว หลังจากเข้ารับการตรวจโรคที่ตึกศรีพัฒน์แล้ว ได้เดินทางไปกราบสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในเมืองเชียงใหม่ ลำพูน และลำปางหลายวัด อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย และวัดพระธาตุลำปางหลวง และยังรับกิจนิมนต์ไปบ้านของผู้เคารพนับถือหลายแห่ง ขณะที่พระเถระในเชียงใหม่ที่มีสายสัมพันธ์กับพระสงฆ์เชียงตุง ก็ได้มากราบนมัสการท่านที่วัดป่าเป้าด้วย

สมเด็จพระสังฆราชเชียงตุงเจริญพรว่า ขณะนี้เชียงใหม่มีความเจริญขึ้นมากแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์สำคัญไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะมีวัดมากมายเช่นเดียวกับนครเชียงตุง การมาพำนักที่เชียงใหม่ทุกอย่างเป็นปกติและสบายดี ฉันภัตตาหารทุกอย่างได้ โดยจะพักอยู่ที่เชียงใหม่ไปจนถึงวันที่แพทย์นัดคือวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และถ้ามีเวลาก็จะไปไหว้พระสำคัญ ๆ ของภาคเหนือให้ครบทุกแห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น