วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ; คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนา เชียงใหม่ ช็อตกันสตาร์ท เวลา 12.30 น.

การแข่งขันแบ่งเป็นประเภททีม 5 คน คิดคะแนนสุทธิดีที่สุด 4 คน และประเภทบุคคล แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ คิดแต้มต่อด้วยระบบ 36 System คิดคะแนนด้วยระบบ Stable Ford ทีมชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทบุคคล ได้รับถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไฟลท์ เอ ถ้วยเกียรติยศ นายกสัตวแพทยสภา ไฟลท์ บี ถ้วยเกียรติยศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไฟลท์ ซี ถ้วยเกียรติยศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ไฟลท์ ดี ถ้วยเกียรติยศ นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ และรางวัลโฮลอินวัน ได้รับเงินสด 10,000 บาททุกหลุม รวมทั้งรางวัลบู้บี้และรางวัลจับสลากอีกมากมาย

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือต้องการบริจาคเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-8002 และ 0-5394-8012 อัตราค่าสมัคร ทีมวีไอพี 40,000 บาท ทีมทั่วไป 15,000 บาท และประเภทบุคคล 4,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น