วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข่าว ; สพป.เชียงใหม่เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย 2 อัตรา หมดเขต 21 มิ.ย.54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 2 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา รวม 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2554 นี้

นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 เปิดเผยว่า .... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เปิดรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 2 อัตรา คือ กลุ่มสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา และกลุ่มสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา .. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ...กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยและสาขาวิชาเอกที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เป็นครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวที่มีเวลาปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี รับรวมถึงวันสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ในระยะเวลา 3 ปีนี้จะนับติดต่อกันหรือไม่ก็ได้

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานตามประกาศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 สอบคัดเลือกวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.chiangmaiarea2.go.th หรือที่งานประชาสัมพันธ์ นางกรศิริ กรองสุดยอด โทร.0 8 1951 1819 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท 0 8 6923 5624 และนางประทิน เตจ๊ะตา โทร. 0 8 9555 4905

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น